۲۲ آبان ۱۳۹۷

احداث ایستگاه فرهنگی

احداث ایستگاه فرهنگی به همت شهرداری به مناسبت سوم خرداد و بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در میدان دورود با برپایی نمایشگاه عکس شهدا، عکس عملیات بیت المقدس، عرضه بروشور های فرهنگی صورت پذیرفت.

احداث ایستگاه فرهنگی image                     p2B احداث ایستگاه فرهنگی image                     i5W احداث ایستگاه فرهنگی image                     o6X