۲۲ آبان ۱۳۹۷

اهدا لوح سپاس به مهندس بابائی شهردار شمشک دربندسر

از طرف ستاد برگزاری مسابقات والیبال جام شعبانیه لوح سپاس توسط رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورا به مهندس بابائی شهردار شمشک دربندسر اهدا گردید.