۲۲ آبان ۱۳۹۷

برگزاری مانور واحد آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری

واحد آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شمشک دربندسر با انجام مانور عملیاتی اطفا حریق در شهر، آمادگی خود را برای هر گونه احتمال به معرض نمایش گذاشتند.

صبح امروز واحد آتش نشانی برای اعلام آمادگی خود طی عملیاتی با حضور شهردار، اعضای شورا و معاون خدمات شهری و تعدادی از مسوولین شهری، پس از ایجاد حریقی در لارسی، بلافاصله بعد از اعلام مرکز با اعزام آتش نشانان و دو دستگاه مهار حریق، در مدت دو دقیقه در محل حضور بهم رساندند و ظرف مدت حدود چهار دقیقه موفق به اطفاء هر حریق شدند.

شایان ذکر است: هدف از برگزاری این مانور ارتقا آمادگی جسمانی و توان علمی و عملی آتش‌نشانان بود.

برگزاری مانور واحد آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری image                     VlD برگزاری مانور واحد آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری image                     NA9