۲۲ آبان ۱۳۹۷

جانمایی محل استقرار کلانتری در شهر

مهندس بابائی شهردار، محمد کیادربندسری عضو شورا، صادقی معاون خدمات شهری، برخی از مسئولین شهری و رییس و جانشین کلانتری فشم از میدان دورود به منظور جانمایی محل استقرار کلانتری در شهر بازدید کردند.