۲۲ آبان ۱۳۹۷

جلسه اعضای شورا با دامداران و مرتع داران شهر

طی جلسه ای با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و گروهی از دامداران و مرتع داران شهر، مهمترین مشکلات دامدران و مرتع داران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر، طی جلسه ای با حضور گروهی از دامداران و مرتع داران و اعضای شورای اسلامی شهر، مهمترین مشکلات دامداران و مرتع داران (کنترل دام) مورد بررسی قرار گرفت.