۲۲ آبان ۱۳۹۷

جلسه اعضای شورا با گروهی از اساتید و دانشجویان دانشگاه گرگان

 گروهی از اساتید و دانشجویان دانشگاه گرگان به سرپرستی دکتر شیخ به منظور مطالعه بر روی مسیل های شهر و برنامه ریزی برای آبخیزداری روز پنج شنبه به دفتر شورای اسلامی شهر آمدند و طی جلسه ای با اعضای شورا در این رابطه به بحث و گفتگو پرداختند.