۲۲ آبان ۱۳۹۷

دیدار رییس و جانشین کلانتری فشم با مسئولین شهر

دیدار رییس و جانشین کلانتری فشم با مهندس بابائی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شمشک دربند سر در ساختمان شورا انجام گردید.

دیدار رییس و جانشین کلانتری فشم با مسئولین شهر image                     4od