۲۲ آبان ۱۳۹۷

گردشگری تابستانه

گردشگری تابستانی : که به سه قسمت گردشگری اکوتوریسم و گردشگری تفریحی و گردشگری فرهنگی تقسیم میگردد .

۱- گردشگری اکوتوریسم ( منطقه زیبای طبیعی ) :

منطقه زیبای بومک

boomak  گردشگری تابستانه boomak

آبشار تل تنگه ( ترتنگه )

abshar  گردشگری تابستانه abshar

و سایر چشم اندازهای زیبای طبیعی شهر

۲-گردشگری زیارتی :

امامزاده محمد

۰۰۰۱۰۰۳۹  گردشگری تابستانه 00010039

امامزاده اسماعیل شمشک

IMG_4689  گردشگری تابستانه IMG 4689

امامزاده محمود دربندسر

IMG_4679  گردشگری تابستانه IMG 4679

۳-گردشگری فرهنگی :

خانه تاریخی دکتر مصدق دربندسر (عکس خانه مصدق)

۴- تفریحی :

مجتمع تفریحی سیرا

پروژه های در دست احداث آویشن

لارسی و…