۲۲ آبان ۱۳۹۷

گردشگری زمستانه

گردشگری زمستانی: که به دو قسمت گردشگری ورزشی و گردشگری تفریحی تقسیم میگردد.
امروزه هرگاه نام شمشک و دربندسر به زبان می آید در کنار آن ورزش اسکی هم قرار می گیرد .

۰۰۰۱۰۲۰۰  گردشگری زمستانه 00010200

۱- پیست بین المللی اسکی شمشک :

این پیست برای اولین بار در سال ۱۳۳۷ مورد بهره برداری قرار گرفت و شامل ۲ تله سیژ ، ۳ تله اسکی بشقابی و ۲ تله اسکی چکشی است .

d16  گردشگری زمستانه d16

۰۰۰۰۲۹۱۰  گردشگری زمستانه 00002910

۲- پیست بین المللی اسکی دربندسر :

نخستین پیست اسکی در ایران که توسط خود مردم به احداث شد  پیست اسکی دربندسر بود که این مهم در بهار ۱۳۵۷ به وقوع پیوست . دستگاههای بالابر این پیست شامل ۳ تله سیژ ، (دو دستگاه ۴ نفره یک دستگاه ۲ نفره) و یک دستگاه تله کابین ۱۲ نفره است .  یکی دیگر از تجهیزات این پیست دستگاه برف ساز است .

۴۲۱  گردشگری زمستانه 421

۰۰۰۱۱۳۷۵  گردشگری زمستانه 00011375

گفتنی است ورزشکاران این شهر در رشته اسکی تاکنون توانستند ۱۴ دوره در المپیک شرکت کنند و در سطح بین المللی بارها مقامهای مختلفی کسب نمودند.

۰۰۰۰۴۳۰۰  گردشگری زمستانه 00004300