۲۲ آبان ۱۳۹۷

به اطلاع می رساند: وب سایت شورای اسلامی شهر شمشک دربندسر در حال تغییر و به روز رسانی است، ضمن عذرخوا...

الله اکبر، الله اکبر، لااله الاالله، و الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد، الله اکبر علی ماهدانا صبح ا...

ایستگاه صلاوتی به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر، عید شرافت و کرامت در دوراهی دورود به همت شهرداری و ش...

روز گذشته شهردار بابائی و اعضای شورای اسلامی شهر از ساختمان شهرداری بازدید به عمل آوردند.

واحد آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شمشک دربندسر با انجام مانور عملیاتی اطفا حریق در شهر، آمادگی خود...

برسی پروژه ساختمان شهرداری
روز گذشته طی جلسه ای با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و تعدادی از مسئولین و کارشناسان شهرداری و مدیران شرکت پیمانکار پروژه ساختمان شهرداری مسائل و موارد به منظور اجرای فاز...
ادامه مطلب

گزارش روز پنج شنبه ۹۷/۰۲/۰۶ شورای اسلامی شهر شمشک دربندسر
۱- حضور اعضای شورا در ساختمان شهرداری و شرکت در مراسم زیارت عاشورا ۲- تشکیل جلسه رسمی شورای اسلامی شهر و بررسی و تصویب لوایح ارسالی از شهرداری ۳- جلسه علی محمد شمشکی و حم...
ادامه مطلب

گزارش روز چهارشنبه ۹۷/۰۲/۰۵ شورای اسلامی شهر شمشک دربندسر
گزارش روز چهارشنبه ۹۷/۰۲/۰۵ شورای اسلامی شهر شمشک دربندسر ۱- جلسه اعضای شورا و تعدادی از مسئولین و کارشناسان شهرداری با مدیران شرکت پیمانکار پروژه ساختمان شهرداری ۲- جلسه...
ادامه مطلب

گزارش روز سه شنبه ۹۷/۰۲/۰۴ شورای اسلامی شهر شمشک دربندسر
  ۱-جلسه مشترک اعضای شورا و مهندس بابائی شهردار با شرکت سرمایه گذار طرح احداث مزرعه خورشیدی در شهر ۲-بازدید حمزه محمد صالح از خط انتقال آب تل تنگه به مخزن تپه سرک دربندسر...
ادامه مطلب

گزارش روز دو شنبه ۹۷/۰۲/۰۳ شورای اسلامی شهر شمشک دربندسر
  ۱- تشکیل جلسه رسمی شورای اسلامی شهر و بررسی و تصویب لوایح ارسالی از شهرداری ۲-جلسه پنج ساعته اعضای شورای اسلامی شهر، مهندس بابائی شهردار و معاون و مسئولین شهرسازی پیرام...
ادامه مطلب

جلسه شورای ورزش شهر پیرامون بررسی اساسنامه شورای ورزش
روز گذشته جلسه شورای ورزش شهر با حضور اعضای شورای شهر، مسئول تربیت بدنی شهرداری، اعضای هیات های ورزشی، تعدادی از پیشکسوتان ورزشی، پیرامون بررسی اساسنامه شورای ورزش شهر بر...
ادامه مطلب

گزارش روز یک شنبه ۹۷/۰۲/۰۲ شورای اسلامی شهر شمشک دربندسر
  ۱-بررسی پرونده و تنظیم گزارش مربوط به آب و فاضلاب شهری به فرمانداری توسط حمزه محمد صالح ۲-جلسه جواد شمشکی، حمزه محمد صالح با یکی از مالکین اراضی همجوار سالن ورزشی دربند...
ادامه مطلب

اطلاعیه روابط عمومی
اطلاعیه روابط عمومی ضمن تقدیر و تشکر از کلیه اعضای محترم کانال گزارش روز شورا، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و به تبعیت از بخشنامه دولت مبنی بر استفاده از شبکه های د...
ادامه مطلب